Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:40:01
.עדיין כיף להתבונן בו
:40:05
את יודע, לא נזרוק את
...החיים שלו לזבל

:40:08
.רק בגלל שהוא דפוק קצת
:40:24
?זה קפה
:40:26
.כן
:40:33
.למרות שיש לו טעם רע, האמתי
:40:37
?אתה תמיד מספר את האמת
:40:39
.כן, אני מנסה
:40:48
.סטרגוטה, ניו יורק
.3חודשים לאחר מכן

:40:58
,זה לא רק המהירות
.זה גם הלהט

:41:01
אם אתה רוצה מישהו
,שלא מפחד להתמודד

:41:05
הסוסים האלה הם
.רק סוסי פוני לראווה

:41:09
אם אתה רוצה
.אחד שלא יברח ממלחמה

:41:13
?איפה אפשר למצוא אחד
:41:16
.תראה, ניצחתי במירוץ ברובוס
:41:19
.הגעתי מקום שני בטיחואנה
:41:21
.ניצחתי במנזניטה אוקס
:41:22
.אתה יודע, זאת הייתה תחרות ארצית-
.אני יודע-

:41:24
רציתי לנצח בטי. ג'י, אבל
.היה לי מצב רוח מחורבן

:41:27
.מצויין, אנחנו נודיע לך
:41:28
תראה, אני יכול
.לעבוד איתו בבוקר

:41:34
אני אעבוד כמו
.חמור, אם יהיה צורך

:41:37
?ברצינות
?כמו חמור

:41:40
!זה משהו אחר
:41:44
,להסתובב איתך פה
:41:47
,צריך לחבר אותך למחרשה
:41:48
!למשך כמה זמן. קדימה
:41:52
,אתה תוכל להחזיק מעמד
?כמה זמן בלי כסף

:41:57
,אתה תוכל להחזיק מעמד
.כמה זמן בלי כסף? אני לא חושב

:41:59
.אולי בן אדם, אבל לא סוס אחר

תצוגה.
הבא.