Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:41:01
אם אתה רוצה מישהו
,שלא מפחד להתמודד

:41:05
הסוסים האלה הם
.רק סוסי פוני לראווה

:41:09
אם אתה רוצה
.אחד שלא יברח ממלחמה

:41:13
?איפה אפשר למצוא אחד
:41:16
.תראה, ניצחתי במירוץ ברובוס
:41:19
.הגעתי מקום שני בטיחואנה
:41:21
.ניצחתי במנזניטה אוקס
:41:22
.אתה יודע, זאת הייתה תחרות ארצית-
.אני יודע-

:41:24
רציתי לנצח בטי. ג'י, אבל
.היה לי מצב רוח מחורבן

:41:27
.מצויין, אנחנו נודיע לך
:41:28
תראה, אני יכול
.לעבוד איתו בבוקר

:41:34
אני אעבוד כמו
.חמור, אם יהיה צורך

:41:37
?ברצינות
?כמו חמור

:41:40
!זה משהו אחר
:41:44
,להסתובב איתך פה
:41:47
,צריך לחבר אותך למחרשה
:41:48
!למשך כמה זמן. קדימה
:41:52
,אתה תוכל להחזיק מעמד
?כמה זמן בלי כסף

:41:57
,אתה תוכל להחזיק מעמד
.כמה זמן בלי כסף? אני לא חושב

:41:59
.אולי בן אדם, אבל לא סוס אחר
:42:04
,ממזר דפוק, חתיכת חרא
...זבל

:42:06
זה הכי מהר שאתה תרוץ
.במשך כל חייך, חתיכת חרא

:42:10
.בדיוק
:42:31
בפעם הראשונה
...שהוא ראה את סיביסקיט

:42:33
,הוא טייך בערפל
.ב5 לפנות בוקר

:42:38
,סמית' אמר לאחר מכן
...שהסוס הסתכל דרכו

:42:42
,כאילו שהוא מנסה להגיד
?על מה אתה חושב שאתה מסתכל

:42:45
?מי אתה חושב שאתה
:42:49
,הוא היה סוס קטן
.בקושי 1 וחצי מטר

:42:53
.הוא גם היה פצוע
:42:55
הייתה צליעה
...קטנה, בהליכה שלו

:42:58
.רשרוש כשהוא נשם

תצוגה.
הבא.