Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:42:04
,ממזר דפוק, חתיכת חרא
...זבל

:42:06
זה הכי מהר שאתה תרוץ
.במשך כל חייך, חתיכת חרא

:42:10
.בדיוק
:42:31
בפעם הראשונה
...שהוא ראה את סיביסקיט

:42:33
,הוא טייך בערפל
.ב5 לפנות בוקר

:42:38
,סמית' אמר לאחר מכן
...שהסוס הסתכל דרכו

:42:42
,כאילו שהוא מנסה להגיד
?על מה אתה חושב שאתה מסתכל

:42:45
?מי אתה חושב שאתה
:42:49
,הוא היה סוס קטן
.בקושי 1 וחצי מטר

:42:53
.הוא גם היה פצוע
:42:55
הייתה צליעה
...קטנה, בהליכה שלו

:42:58
.רשרוש כשהוא נשם
:43:00
.סמית' לא שם אליהם לב
:43:04
הוא הסתכל לסוס בעיניים
:43:08
!אלוהים! לעזאזל
:43:17
,הוא היה בנו של הארטג
.סוס גדול וחזק

:43:21
אבל הוא לא הרשים
.את אף אחד אחר בכפר

:43:25
.תיקח אותו
:43:32
בתוך שישה חדושים
...הוא נשלח לעבוד

:43:33
:עם המאלף האגדי
."סאני פיטזימוס"

:43:37
שבמשך הזמן, פיתח דעה דומה
.לזאתי של הסוס

:43:41
,זהו סוס מירוץ
?או פוני לתהלוכות

:43:45
קור רוחו של סאני
.לא עזרו לכושר השיפוט שלו

:43:48
למרות שאביו
...היה מתחרה אכזרי

:43:52
.סיביסקיט ישן במשך רוב היום
:43:56
והוא נהנה לבד, במשך שעות
.משינה תחת העץ


תצוגה.
הבא.