Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:44:02
.כישרון אחר שלו, היה אכילה
:44:04
למרות גודלו
...של הסוס

:44:06
סיבסקיט בדרך כלל
.אכל כפול ממה שצריך

:44:11
.פיטזסימונס החליט שהסוס עצלן
:44:13
אבל הוא היה בטוח
.שהוא יוכל להוציא ממנו את העצלנות הזו

:44:17
אני רוצה שתרכב עליו כ"כ הרבה
.פעמים, כל פעם חצי קילומטר

:44:21
אבל הוא לא השתפר
:44:23
,הם החליטו שהסוס
.הוא בלתי ניתן לשליטה

:44:27
הם הפכו אותו לשותף
...לאימונים

:44:29
.של סוסים טובים יותר
:44:30
הם הכריחו אותו להתחרות
...נגד סוסים אחרים

:44:32
בכדי להעלות את רמת הביטחון
.של החיות האחרות

:44:36
...אבל כשהוא הגיע לגיל שלוש
:44:38
.הוא התחרה נגד סוס, פעמיים בשבוע
:44:43
עם הזמן הוא גדל להיות חזק
.וכועס, כמו אביו הארטג

:44:49
.והוא נמכר ב2000 דולר
:44:56
.וכמובן שזה היה הגיוני
:45:00
המתחרים הגדולים היו
.חלקלקים, הם היו ללא רבב

:45:06
...ולבסוף, כשהוא התחרה נגדם
:45:07
הוא עשה בדיוק
...את מה שהם לימדו אותו לעשות

:45:11
.להפסיד
:45:14
.מה בדיוק אתה רוצה
:45:18
.זהו ספיריט-
.אפשר לראות-

:45:23
?אפשר לרכב עליו
:45:25
.בהחלט
:45:30
.בסופו של דבר
:45:33
.אסור לך להיות רגיש כלפיו
:45:36
.הבנתי
:45:37
.לא, ברצינות
:45:39
.אני בסדר
:45:49
.אלוהים אדירים
:45:51
.הסוס מטורף

תצוגה.
הבא.