Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:57:00
!קדימה, בוא נראה להם מה זה
קדימה

:57:29
.הנה, אתה יכול, קדימה
:57:44
?היה מהיר
:57:46
.כן-
?עד כמה מהיר-

:57:50
הסוס שלך הרג שבר את
.השיא של המסלול ב10 מאיות

:57:58
לפעמים הם, הם, צמאים
.למעט תחרות

:58:05
.מסלול המירוץ של סנטה ברברה
:58:10
אם אנחנו מדברים על
...ההסתברויות שהוא ינצח

:58:11
.אז יש לנו הרבה בשבילכם
:58:13
היום יש לנו סוס שדוהר
,במהירות 70 ל1

:58:15
.וזהו מחיר נמוך רבותיי
:58:17
הסוס הזה יכול לנצח
...כדור מהרובה

:58:20
אם כבר מדברים על
...על המהירות

:58:22
אז אנחנו מדברים
.על מסמר הערב

:58:24
.כן, הוא ההפתעה שבתוך הקינדר
:58:26
האמתי שאני מוכן
...להתערב על כך

:58:27
שסיביסקיט הזה לא
.יוכל אפילו לסיים את המסלול

:58:30
כאן טיק טוק מגאלוהין
.בשידור חי מהמסלול

:58:38
רציתי להכין בצבע ירוק
.אבל היה לי רק אדום

:58:40
.היא נראית נהדר
:58:41
אתה לא חושב שהH
?גדולה מדי

:58:44
.היא מסמלת את הגודל של הרוכב שלנו
:58:57
אוקיי, הכי טוב
.הוא האפור הזה שם


תצוגה.
הבא.