Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:59:01
.יש לו היסטוריה
:59:04
אז תישאר קרוב אליו
.ותנצח אותו בסוף

:59:08
ברגע שזה שלנו יראה
,נגד מי הוא מתחרה

:59:11
.הוא יעשה את רוב העבודה
:59:13
.אבל אל תזוז עד שהאפור זז
:59:16
?ומה אם הוא יאחר
:59:22
.אני לא חושב שזה ממש משנה
:59:25
.באמת
:59:59
!היי, סאהיב
1:00:02
,הוא די קטן
?אתה לא חושב

1:00:05
הוא יראה לך הרבה יותר
.קטן בסיבוב השני, ג'ורג'י

1:00:07
,מתערבים על חמישייה
.שהוא לא

1:00:49
!בן זונה
1:00:54
!ממזר מפגר
1:00:58
?מה לעזאזל הוא עושה

תצוגה.
הבא.