Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:00:02
,הוא די קטן
?אתה לא חושב

1:00:05
הוא יראה לך הרבה יותר
.קטן בסיבוב השני, ג'ורג'י

1:00:07
,מתערבים על חמישייה
.שהוא לא

1:00:49
!בן זונה
1:00:54
!ממזר מפגר
1:00:58
?מה לעזאזל הוא עושה
1:01:03
!קדימה-
?מה אתה עושה-

1:01:05
.אני אעיף אותך מהמסלול
1:01:10
,אתה נהנה מזה
?בן זונה

1:01:17
?אתה אוהב את המעקה
1:01:32
"סילבר טראז'ר נכנס פנימה"
1:01:37
"סליבר טראז'ר נכנס פנימה"
1:01:37
סילבר טראז'ר"
"...עומד לנצח

1:01:41
"סילבר טראז'ר מנצח"
1:01:49
?על מה חשבת לעזאזל
1:01:50
?הוא הכשיל אותי, מה יכולתי לעשות
1:01:52
?לתת לו לצאת מזה בשלום
1:01:53
,כמובן
.כשהוא ארבעים לאחד

1:01:55
!הוא כמעט העיף אותי על המסלול
1:01:57
?באמת
1:01:58
.תראה, הייתה לנו תוכנית

תצוגה.
הבא.