Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:00:07
?מה זה
:00:08
.זה שייקספיר, בחורים
.זה שייקספיר

:00:12
!זה שייקספיר
:00:28
!אלוהים אדירים
:00:34
.תראה את זה, ביסקיט
.תראה את זה

:00:36
.אנחנו פה
.תראה את זה

:00:50
.זה לכבודך, חבר
.זה בשבילך

:00:54
סאן -אונופרה
:01:02
מירוץ סאן-מיגל
:01:12
מירוץ סאן-רפאל
:01:26
,ובזה מסתכמים שישה ניצחונות
:01:28
בשביל הסוס הזה
.שהופיע מהשממה

:01:29
.צעד אחד אל תוך ההרשמה
:01:30
זוהי אולי הסנסציה הגדולה ביותר
.מאז הופ וקרוסבי

:01:33
הקהל עומד על רגליו כל פעם
.שהפוני הזה עולה על המסלול

:01:37
ואם אינכם יכולים להרשות לעצמכם
,את ההגעה למסלול, אני אתאר לכם

:01:39
.את התחרות
:01:40
אם כן, מהו הסוד
?של הסיפור המדהים הזה

:01:43
אני בטוח לגמרי שהם מאכילים
...את ביסקיט בשני חביות

:01:46
.של בירה קרה לפני כל מירוץ
:01:48
מדווח אליכם, ישר
...מהחזית

:01:50
!או, אלוהים
:01:52
.כאן טיק טוק מגהלואין
.עובר לפירסומות


תצוגה.
הבא.