Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:01:02
מירוץ סאן-מיגל
:01:12
מירוץ סאן-רפאל
:01:26
,ובזה מסתכמים שישה ניצחונות
:01:28
בשביל הסוס הזה
.שהופיע מהשממה

:01:29
.צעד אחד אל תוך ההרשמה
:01:30
זוהי אולי הסנסציה הגדולה ביותר
.מאז הופ וקרוסבי

:01:33
הקהל עומד על רגליו כל פעם
.שהפוני הזה עולה על המסלול

:01:37
ואם אינכם יכולים להרשות לעצמכם
,את ההגעה למסלול, אני אתאר לכם

:01:39
.את התחרות
:01:40
אם כן, מהו הסוד
?של הסיפור המדהים הזה

:01:43
אני בטוח לגמרי שהם מאכילים
...את ביסקיט בשני חביות

:01:46
.של בירה קרה לפני כל מירוץ
:01:48
מדווח אליכם, ישר
...מהחזית

:01:50
!או, אלוהים
:01:52
.כאן טיק טוק מגהלואין
.עובר לפירסומות

:02:02
.בוקר טוב
:02:06
?ילד, מה זה כל זה
:02:08
.בירה
.מהמעריצים שלנו

:02:11
.היא גם די טובה
.יש עוד שם

:02:16
?איפה הסוס
:02:18
.מחלק חתימות-
?עושה מה-

:02:24
הנה, מקס. תהנה מזה
.לפני שתלך למכור את זה

:02:27
!היי, צ'ארלס
?אתה חושב שהוא יוכל לשבור שיא

:02:30
.בואו נשאל אותו
:02:31
?ביסקיט, אתה רוצה לנצח עוד פעם
?אתה רוצה לשבור שיא

:02:35
היי, צ'ארלס, מה אתה חושב
?שסוף סוף החזיר את הסוס הזה למסלולו

:02:38
ובכן, אני חושב שפשוט
.נתנו לו הזדמנות נוספת

:02:41
לפעמים מה שצריך
.זאת רק הזדמנות נוספת

:02:44
,אני חושב שיש הרבה אנשים שם בחוץ
.שיודעים בדיוק על מה אני מדבר

:02:50
.הנה בחורים
.עוד פרסות בשבילכם

:02:54
.הן מיוחדות
.כולן מביאות מזל


תצוגה.
הבא.