Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:02:02
.בוקר טוב
:02:06
?ילד, מה זה כל זה
:02:08
.בירה
.מהמעריצים שלנו

:02:11
.היא גם די טובה
.יש עוד שם

:02:16
?איפה הסוס
:02:18
.מחלק חתימות-
?עושה מה-

:02:24
הנה, מקס. תהנה מזה
.לפני שתלך למכור את זה

:02:27
!היי, צ'ארלס
?אתה חושב שהוא יוכל לשבור שיא

:02:30
.בואו נשאל אותו
:02:31
?ביסקיט, אתה רוצה לנצח עוד פעם
?אתה רוצה לשבור שיא

:02:35
היי, צ'ארלס, מה אתה חושב
?שסוף סוף החזיר את הסוס הזה למסלולו

:02:38
ובכן, אני חושב שפשוט
.נתנו לו הזדמנות נוספת

:02:41
לפעמים מה שצריך
.זאת רק הזדמנות נוספת

:02:44
,אני חושב שיש הרבה אנשים שם בחוץ
.שיודעים בדיוק על מה אני מדבר

:02:50
.הנה בחורים
.עוד פרסות בשבילכם

:02:54
.הן מיוחדות
.כולן מביאות מזל

:03:04
!סאם
?איפה הפרסות שלי לעזאזל

:03:11
.אני לא יכול לעבוד בצורה כזאת
:03:13
.הוא לא סוס תהלוכות
.הוא סוס מירוצים

:03:17
...תראה, קצת יחסי ציבור
:03:19
אני לא יכול להכריח אותו
,להיות סוס מעולה

:03:21
אם לא יצא לי
.לעבוד איתו

:03:23
?מה אתה מנסה להגיד
.הוא כבר סוס מעולה

:03:25
.אנחנו עדיין לא יודעים את זה
:03:27
.הוא ניצח 6 פעמים רצוף
:03:28
?כנגד מי
:03:33
...זהו
:03:35
.זהו סוס נפלא
:03:40
.האדמירל עומד לבדו
:03:41
,"זוכה התואר המשלוש
."לא יודע מנוח

:03:44
בהתחלה, הוא מחץ
.אותם במירוץ בקנטאקי

:03:47
.הוא שבר אותם בפריקנס
:03:51
ואז, הוא הרס את
כולם בבלמונט

:03:53
.בכדי לזכות בתואר המשולש
:03:55
,כמעט בגובה 1. 80
.הוא גדול כמעט כמו שהוא מהיר

:03:58
1. 80?
?יכול להיות כ"כ גבוה


תצוגה.
הבא.