Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:11:00
!קדימה! קדימה
:11:11
,זוהי לא אשמתי
.לא הפעם

:11:12
!אמרתי לך להיזהר מרוסמנט
:11:14
.זה מה שעשיתי
:11:15
!הנחת לו לעקוף
:11:16
.לא ראיתי אותו
:11:17
?על מה לעזאזל אתה מדבר
...הוא היה ממש

:11:20
!לא, לא יכולתי
:11:21
?מה
:11:22
.לראות שם
:11:31
.הוא שיקר לנו-
?מה-

:11:33
.הוא שיקר לנו
:11:35
?אתה רוצה רוכב שמשקר לנו
:11:37
?למה אתה מתכוון
:11:39
.הוא לא יכול לראות
:11:41
.הוא עיוור בעין אחת
:11:44
לעוד קבצים התחברו לרשת האריה
:12:06
.זה בסדר, טום
:12:10
?זה בסדר-
.כן, זה בסדר-

:12:15
,לא צריך להילחץ
...אנחנו נשרוד את זה

:12:18
,רק בגלל שככה זה
.לא קרה כלום

:12:23
.לילה טוב
:12:31
ובכן, כנראה שהסוס הזה
התגלה

:12:32
כנראה שהסוס הטוען לכתר
.התגלה כעלוב

:12:38
לפחות לא נצטרך
...להתעסק עם כל השטויות

:12:39
של הדוויד נגד גוליית
.בסופו של דבר

:12:44
.יפה מאוד, בחורים
.תנו לי לעבור

:12:46
!רגע אחד-
.אדון רידל-

:12:52
"הפרש בלי רוש"
?על מה הוא חשב

:12:58
.לעזאזל איתם

תצוגה.
הבא.