Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:13:02
.ואלו הן ההודעות שלי
:13:04
קודם כל, רד פולארד
...ממשיך להיות

:13:07
,הרוכב של סיביסקיט
.נכון לעכשיו ולתמיד

:13:10
שנית כל, אם הם מפחדים לבוא
...ולהתחרות נגדינו

:13:13
.אז אנחנו נלך להתחרות נגדם
:13:14
אנחנו נשתתף בכל התחרויות
.שבהן ישתתף האדמירל

:13:17
,ואם הוא ינצח
...שזה מה שכנראה יקרה

:13:19
,אנחנו נמשיך למרוץ הבא
:13:22
ולא נחזור הביתה
.עד שנתמודד נגדו

:13:24
.אם ננצח או נפסיד
:13:27
...אתם יודעים
:13:29
אני מעדיף שיהיה לי סוס אחד כזה
.מ100 אדמירלים כאלה

:14:00
,רק רציתי להגיד
.שאנחנו מעריכים את זה

:14:03
אני בטח שגם ביסקיט
,מעריך את זה מאוד

:14:05
רק שהוא קצת מתבייש
...מלדבר עם הציבור

:14:12
...אני משער
:14:14
שאתם כאן היום, כדי לתמוך
...בסוס

:14:17
.שלא מרים ידיים
:14:19
.כן
:14:20
אפילו כשמישהו
.מנצח אותו בהפרש של סנטימטר

:14:26
,אבל עדיין, כולם
.מפסידים מפעם לפעם

:14:32
ואתה יכול לארוז ולחזור הביתה
?או להמשיך להילחם, הלא כן

:14:38
.כן
:14:40
...עכשיו
:14:42
?אתם רוצים לראות תחרות-
!כן-

:14:45
?ברצינות-
!כן-

:14:47
אתם רוצים לראות את
?הבחור הצעיר הזה רוכב על הסוס

:14:49
!כן
:14:52
!סיביסקיט
:14:56
.סיביסקיט בדרך למלחמה עם האדמירל
:14:58
?האם תהיה מירוץ אחד על אחד

תצוגה.
הבא.