Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:14:00
,רק רציתי להגיד
.שאנחנו מעריכים את זה

:14:03
אני בטח שגם ביסקיט
,מעריך את זה מאוד

:14:05
רק שהוא קצת מתבייש
...מלדבר עם הציבור

:14:12
...אני משער
:14:14
שאתם כאן היום, כדי לתמוך
...בסוס

:14:17
.שלא מרים ידיים
:14:19
.כן
:14:20
אפילו כשמישהו
.מנצח אותו בהפרש של סנטימטר

:14:26
,אבל עדיין, כולם
.מפסידים מפעם לפעם

:14:32
ואתה יכול לארוז ולחזור הביתה
?או להמשיך להילחם, הלא כן

:14:38
.כן
:14:40
...עכשיו
:14:42
?אתם רוצים לראות תחרות-
!כן-

:14:45
?ברצינות-
!כן-

:14:47
אתם רוצים לראות את
?הבחור הצעיר הזה רוכב על הסוס

:14:49
!כן
:14:52
!סיביסקיט
:14:56
.סיביסקיט בדרך למלחמה עם האדמירל
:14:58
?האם תהיה מירוץ אחד על אחד
:15:04
.אני לא מבין למה הם כ"כ מודאגים
!תראו אותם

:15:07
.הסוס שלנו קטן מדי
.הרוכס שלנו גדול מדי

:15:11
.המאמן שלנו זקן מדי
:15:15
.ואני טיפש מכדי לשים לב להבדלים
:15:18
אנחנו ננצח במירוץ
.כשהם ימשיכו לברוח

:15:30
גבירותיי ורבותיי, אני צופה
...בהמוני אנשים

:15:34
,ים של פנים רעבות
.דורשות את המירוץ של החיים

:15:37
...הם באו הנה הלילה, בקור, ברוח
:15:39
.ובצינה, של לילה באוקטובר
:15:43
תנו לי, תנו לי לגשת לאחד
...מהם

:15:45
כדי שתוכלו
...לראות בעצמכם

:15:47
.סלח לי, סלחי לי. אני מצטער
...סלחי לי, גברתי

:15:50
?מה מביא אותך לכאן הערב
...בערב זה, עם שלושת ילדייך

:15:53
?למירוץ סוסים
:15:55
.בגלל שאנחנו רוצים לראות מירוץ

תצוגה.
הבא.