Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:15:04
.אני לא מבין למה הם כ"כ מודאגים
!תראו אותם

:15:07
.הסוס שלנו קטן מדי
.הרוכס שלנו גדול מדי

:15:11
.המאמן שלנו זקן מדי
:15:15
.ואני טיפש מכדי לשים לב להבדלים
:15:18
אנחנו ננצח במירוץ
.כשהם ימשיכו לברוח

:15:30
גבירותיי ורבותיי, אני צופה
...בהמוני אנשים

:15:34
,ים של פנים רעבות
.דורשות את המירוץ של החיים

:15:37
...הם באו הנה הלילה, בקור, ברוח
:15:39
.ובצינה, של לילה באוקטובר
:15:43
תנו לי, תנו לי לגשת לאחד
...מהם

:15:45
כדי שתוכלו
...לראות בעצמכם

:15:47
.סלח לי, סלחי לי. אני מצטער
...סלחי לי, גברתי

:15:50
?מה מביא אותך לכאן הערב
...בערב זה, עם שלושת ילדייך

:15:53
?למירוץ סוסים
:15:55
.בגלל שאנחנו רוצים לראות מירוץ
:16:01
אמרתי לכם. אל תחשבו שהמדינה
?בבעלותו של מר רידל

:16:05
!כן
:16:07
"רידל שותק"
""אין תגובה מרידל

:16:10
?"האדמירל נכנע
:16:14
"10,000באו לראות
."את ביסקיט בבולטימור

:16:16
.בסדר, אבל זה בתנאים שלי
:16:20
.כל תנאי שרק תרצה
:16:21
,מסלול 3
.אני לא אסכים לשום דבר אחר

:16:23
. cxsr
:16:24
...כשתלך המטרה עם הפעמון
:16:26
לא יהיו עליה
.שום חידושים טכניים

:16:30
?אתה מתכוון לכלוב
:16:33
.אין בעיה
:16:35
,ואנחנו נערוך את המירוץ פה
.במסלול הביתי שלנו

:16:38
.זה לא פתוח למשא ומתן
:16:41
נשמעת כמו עסקה
.לא רעה

:16:44
אני בטוח שאתה תרגיש
.מאוד נוח איתה, מר האוורד

:16:48
!המירוץ מתחיל
:16:50
המירוץ יתקיים
בראשון בנובמבר, בפימליקו

:16:55
!אלוהים
:16:58
.אני רוצה להיות סוס

תצוגה.
הבא.