Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:16:01
אמרתי לכם. אל תחשבו שהמדינה
?בבעלותו של מר רידל

:16:05
!כן
:16:07
"רידל שותק"
""אין תגובה מרידל

:16:10
?"האדמירל נכנע
:16:14
"10,000באו לראות
."את ביסקיט בבולטימור

:16:16
.בסדר, אבל זה בתנאים שלי
:16:20
.כל תנאי שרק תרצה
:16:21
,מסלול 3
.אני לא אסכים לשום דבר אחר

:16:23
. cxsr
:16:24
...כשתלך המטרה עם הפעמון
:16:26
לא יהיו עליה
.שום חידושים טכניים

:16:30
?אתה מתכוון לכלוב
:16:33
.אין בעיה
:16:35
,ואנחנו נערוך את המירוץ פה
.במסלול הביתי שלנו

:16:38
.זה לא פתוח למשא ומתן
:16:41
נשמעת כמו עסקה
.לא רעה

:16:44
אני בטוח שאתה תרגיש
.מאוד נוח איתה, מר האוורד

:16:48
!המירוץ מתחיל
:16:50
המירוץ יתקיים
בראשון בנובמבר, בפימליקו

:16:55
!אלוהים
:16:58
.אני רוצה להיות סוס
:17:00
.אתה כמעט בגודל המתאים
:17:03
.מצחיק מאוד
:17:05
זה אפילו לא מריח
.כמו אורווה

:17:09
.הם בטח שמים פה ריח כלשהו
:17:11
.אבל עדיין יש את אותו חרא
:17:16
.טוב, יש להם
:17:21
!סיביסקיט
:17:28
.האורווה הפרטית של האדמירל
:17:31
.שם אלה החדרים של המשרתים
:17:34
?מה איתו
:17:36
.לא, הוא קטן מדי
:17:43
.זה הוא
:17:47
.אלוהים
:17:56
אולי הוא מהסוסים שנראים
.גדולים רק בשדות


תצוגה.
הבא.