Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:21:05
?מה שלומך פאמפקין
:21:11
?רד
:21:15
.אלוהים
:21:20
כנראה שהייתי צריך להשתמש בך
.כרוכב במקום כמנקה

:21:22
.לא, לא, זה היה נפלא
:21:27
.תראה, יש לי בעיה קטנה
:21:30
יש לי איזה סוס, ואני
.מנסה למכור מניות שלו

:21:33
...זמנים קשים, אתה יודע
:21:34
...תהיתי אם
:21:36
תוכל לאמן לי
.קצת את הסוס

:21:39
.אבא שלך, הוא רד פולארד
:21:41
כן, אני אאמן בשבילך את הסוס
:21:46
.יופי
.זה בסדר

:21:48
.תריץ אותו קצת ב400 מטר הראשונים
.הוא כבר יעשה ת800 הנותרים

:21:51
?אתה יכול לעשות את זה-
.בטח-

:21:58
.תתניע עכשיו
:22:09
.בסדר, נסה שוב
:22:17
.תירגע, תירגע, תירגע

תצוגה.
הבא.