Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:29:00
.צפו במירוץ
:29:04
...בסדר, המסלול עדיין די חלק
:29:09
אז כדאי שתרחיק
.אותו מעט מהמעקה

:29:11
אני אשמור על מרחק
,של מטר וחצי מהמעקה

:29:17
.יופי, ייופי
:29:19
עכשיו, צריך לעבוד קצת
.על הבלימה

:29:25
.אבל, יש עוד משהו אחד
:29:29
?מה
?לתת לו לתפוס אותי מאחור

:29:33
אתה לא היחיד
.שמכיר את הסוס הזה

:29:39
.'שיהיה טיול בטוח, ג'ורג-
.נקווה-

:29:43
.קדימה סאם
:29:54
2הרוכבים נותנים מבט
...חטוף אחד בשני

:29:57
כמו שני מתאגרפים
.שמכים עם הכפפות

:30:00
קדימה ג'ורג', זה לא
.הזמן לשיחות בטלה

:30:02
הסוסים נמצאים
...עכשיו על המסלול הראשי

:30:04
אפשר לשמוע מפה
!את שאגות הקהל


תצוגה.
הבא.