Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:28:01
.זה לא קשור לרגליים, ג'ורג'י
:28:05
.זה קשור לכאן
:28:09
םימליקו
:28:10
הראשון בנובמבר - 1938
:28:12
עד 10 בבוקר, המקום
...הכי קרוב לחנות בו

:28:14
.היה 15 בלוקים משם
:28:16
,מספר האנשים שבאו
.היה מדהים

:28:20
64,000ליטר של לימונדה
:28:22
.60,000נקניקיות
:28:25
.2,000חביות בירה
:28:28
. NBC שידרו את המירוץ
:28:30
...בתי עסק באמריקה
:28:31
,תכננו רק חצי יום עבודה
:28:33
כדי שהעובדים
.יוכלו לצפות בשידור

:28:35
,בתודה חלקית להצהרה
:28:36
.של מר האוורד, מיום לפני
:28:39
תראו, אני יודע
...שזה מסלול מהודר והכל

:28:42
אבל הם חייבים לפתוח
.את השדה הפנימי

:28:44
כדי שאנשים נורמליים
.יכולו לצפות במירוץ

:28:46
אתה לא חייב להיות עשיר
.כדי להינות ממשהו כזה

:28:50
סיביסקיט נכנס למירוץ
.בהימורים של 2 כנגד מאה

:28:53
לא היית יודע את זה
:28:54
.בתוך כל הרעש בשדה
:28:58
,עד שזה היה נגמר
...40מיליון אמריקאים

:29:00
.צפו במירוץ
:29:04
...בסדר, המסלול עדיין די חלק
:29:09
אז כדאי שתרחיק
.אותו מעט מהמעקה

:29:11
אני אשמור על מרחק
,של מטר וחצי מהמעקה

:29:17
.יופי, ייופי
:29:19
עכשיו, צריך לעבוד קצת
.על הבלימה

:29:25
.אבל, יש עוד משהו אחד
:29:29
?מה
?לתת לו לתפוס אותי מאחור

:29:33
אתה לא היחיד
.שמכיר את הסוס הזה

:29:39
.'שיהיה טיול בטוח, ג'ורג-
.נקווה-

:29:43
.קדימה סאם
:29:54
2הרוכבים נותנים מבט
...חטוף אחד בשני

:29:57
כמו שני מתאגרפים
.שמכים עם הכפפות


תצוגה.
הבא.