Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:27:03
.יופי
.סגור, את הדלת

:27:23
.בסדר
:27:24
אתה יודע איך שסמית רוצה
.שתתחרה על ההובלה כבר בסיבוב הראשון

:27:28
.כן, עבדנו עם הפעמון הזה
:27:31
.אני קצת מתוח בקשר לזה
:27:33
.לא, זה בסדר
:27:35
.אתה חייב לעזוב את זה שם
:27:37
?לעזוב את זה-
.לתת לו להוביל-

:27:42
.כדי להתאושש מזה, ג'ורג'י
:27:44
אם תיתן לו להתמודד
...ראש בראש עם הסוס השני

:27:47
...ותסתכל לו בעיניים
:27:49
.אין מצב שאתה תפסיד במירוץ הזה
:27:52
אתה רק מחזיק אותו
.עד הפניה האחרונה

:27:55
ולתת לו לבחון טוב
.טוב את האדמירל

:27:58
.ולעזוב אותו
:28:01
.זה לא קשור לרגליים, ג'ורג'י
:28:05
.זה קשור לכאן
:28:09
םימליקו
:28:10
הראשון בנובמבר - 1938
:28:12
עד 10 בבוקר, המקום
...הכי קרוב לחנות בו

:28:14
.היה 15 בלוקים משם
:28:16
,מספר האנשים שבאו
.היה מדהים

:28:20
64,000ליטר של לימונדה
:28:22
.60,000נקניקיות
:28:25
.2,000חביות בירה
:28:28
. NBC שידרו את המירוץ
:28:30
...בתי עסק באמריקה
:28:31
,תכננו רק חצי יום עבודה
:28:33
כדי שהעובדים
.יוכלו לצפות בשידור

:28:35
,בתודה חלקית להצהרה
:28:36
.של מר האוורד, מיום לפני
:28:39
תראו, אני יודע
...שזה מסלול מהודר והכל

:28:42
אבל הם חייבים לפתוח
.את השדה הפנימי

:28:44
כדי שאנשים נורמליים
.יכולו לצפות במירוץ

:28:46
אתה לא חייב להיות עשיר
.כדי להינות ממשהו כזה

:28:50
סיביסקיט נכנס למירוץ
.בהימורים של 2 כנגד מאה

:28:53
לא היית יודע את זה
:28:54
.בתוך כל הרעש בשדה
:28:58
,עד שזה היה נגמר
...40מיליון אמריקאים


תצוגה.
הבא.