Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:26:00
.ובגלל זה עלינו לתכנן תוכנית
:26:02
אתה תצטרך להמשיך
...לפני שהוא יתפוס מהירות

:26:03
.קצת לפני הפניה
:26:06
.כמו שעשית בגביע הזהב-
.בדיוק-

:26:09
,הוא צריך להתחמם
.אז תתחיל לאט

:26:11
,כשאתה שואל אותו
.אל תשתמש בשוט

:26:14
...רק תשרוק פעמיים
:26:16
...הוא יבין שהגיע הזמן
:26:18
.טוב
:26:19
...ו
:26:21
.לעולם לא בשמאל
:26:24
היכו אותו בצד שמאל
.כשהוא היה תינוק

:26:27
.חבל שזה לא אתה, ג'וני
:26:29
.באמת, אני אהיה שם איתך
:26:33
התחברו אל אל אץ'.2וואי.נט
:26:41
.יופי
:26:42
עכשיו, תראה לו את המוט
...כשהוא מתחיל להתרשל בשיפוע

:26:47
כאילו שזה יעביר
.אותך להילוך אחר

:26:53
.בסדר
.עכשיו

:26:55
תכריח אותו לרוץ מהר
...יותר, טיפה מוקדם יותר

:26:59
.הוא יעשה זאת
:27:03
.יופי
.סגור, את הדלת

:27:23
.בסדר
:27:24
אתה יודע איך שסמית רוצה
.שתתחרה על ההובלה כבר בסיבוב הראשון

:27:28
.כן, עבדנו עם הפעמון הזה
:27:31
.אני קצת מתוח בקשר לזה
:27:33
.לא, זה בסדר
:27:35
.אתה חייב לעזוב את זה שם
:27:37
?לעזוב את זה-
.לתת לו להוביל-

:27:42
.כדי להתאושש מזה, ג'ורג'י
:27:44
אם תיתן לו להתמודד
...ראש בראש עם הסוס השני

:27:47
...ותסתכל לו בעיניים
:27:49
.אין מצב שאתה תפסיד במירוץ הזה
:27:52
אתה רק מחזיק אותו
.עד הפניה האחרונה

:27:55
ולתת לו לבחון טוב
.טוב את האדמירל

:27:58
.ולעזוב אותו

תצוגה.
הבא.