Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:25:01
הוא סוס נפלא, אבל
.הוא לא יכול לעבוד לבד

:25:04
.אל תבטל
:25:13
.תקרא לוולף
:25:16
...בן, אף אחד לא-
זה בסדר-

:25:19
.תקרא לו
:25:23
.לא, אנחנו לא נפרוש מהמירוץ
:25:25
,רד פולארד רוצה שסיביסקיט
:25:27
,ינצח במירוץ הזה
.יותר מכל דבר אחר בעולם

:25:29
.הוא לא ייתן לנו לפרוש
:25:31
,תודה רבה
.אני מעריך את זה

:25:36
.איש הקרח, הגיע
!עזב את המגרש

:25:39
.זה כמו להוציא את בייב רות' לספסל
:25:40
.עצבים מפלדה, מים קפואים בעוריקיו
:25:43
...ג'ורג' וולף הוא-
.לא רלבנטי-

:25:45
הם יכולים להביא עוד
,ארבעה סייסים

:25:47
.אם בא להם
:25:49
.זה לא משנה לי
:25:50
,האדמירל הוא סוס נעלה
.עם חינוך מעולה

:25:53
.לא משנה מיהו הרוכב
:25:58
יש לו שמאלית חזרה
.מאוד, ג'ורג'י

:26:00
.ובגלל זה עלינו לתכנן תוכנית
:26:02
אתה תצטרך להמשיך
...לפני שהוא יתפוס מהירות

:26:03
.קצת לפני הפניה
:26:06
.כמו שעשית בגביע הזהב-
.בדיוק-

:26:09
,הוא צריך להתחמם
.אז תתחיל לאט

:26:11
,כשאתה שואל אותו
.אל תשתמש בשוט

:26:14
...רק תשרוק פעמיים
:26:16
...הוא יבין שהגיע הזמן
:26:18
.טוב
:26:19
...ו
:26:21
.לעולם לא בשמאל
:26:24
היכו אותו בצד שמאל
.כשהוא היה תינוק

:26:27
.חבל שזה לא אתה, ג'וני
:26:29
.באמת, אני אהיה שם איתך
:26:33
התחברו אל אל אץ'.2וואי.נט
:26:41
.יופי
:26:42
עכשיו, תראה לו את המוט
...כשהוא מתחיל להתרשל בשיפוע

:26:47
כאילו שזה יעביר
.אותך להילוך אחר

:26:53
.בסדר
.עכשיו

:26:55
תכריח אותו לרוץ מהר
...יותר, טיפה מוקדם יותר

:26:59
.הוא יעשה זאת

תצוגה.
הבא.