Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:24:07
.סיימנו
:24:09
.הוא לא יכול לרוץ
.אבל הוא יחזור ללכת

:24:15
?לרוץ
:24:17
.הוא לא יוכל לרוץ
:24:18
?אתה בטוח
:24:19
,הוא לא יוכל לרוץ
.אבל הוא ילך

:24:22
.ביי
:24:24
.תודה
:24:31
.היית צריך לראות את הבחור השני
:24:34
.אתה תהיה בסדר
:24:35
בעוד כמה חודשים, אתה
.תרוץ כמו סוס

:24:40
אני הוא זה
?שממציא את הסיפור, זוכר

:24:44
.כן
:24:47
.כן, אולי ייקח קצת זמן
:24:53
...תראה
:24:55
אני חושב שכדאי
.שנבטל את המירוץ

:24:58
.לא, לא, אל תבטל
:25:01
הוא סוס נפלא, אבל
.הוא לא יכול לעבוד לבד

:25:04
.אל תבטל
:25:13
.תקרא לוולף
:25:16
...בן, אף אחד לא-
זה בסדר-

:25:19
.תקרא לו
:25:23
.לא, אנחנו לא נפרוש מהמירוץ
:25:25
,רד פולארד רוצה שסיביסקיט
:25:27
,ינצח במירוץ הזה
.יותר מכל דבר אחר בעולם

:25:29
.הוא לא ייתן לנו לפרוש
:25:31
,תודה רבה
.אני מעריך את זה

:25:36
.איש הקרח, הגיע
!עזב את המגרש

:25:39
.זה כמו להוציא את בייב רות' לספסל
:25:40
.עצבים מפלדה, מים קפואים בעוריקיו
:25:43
...ג'ורג' וולף הוא-
.לא רלבנטי-

:25:45
הם יכולים להביא עוד
,ארבעה סייסים

:25:47
.אם בא להם
:25:49
.זה לא משנה לי
:25:50
,האדמירל הוא סוס נעלה
.עם חינוך מעולה

:25:53
.לא משנה מיהו הרוכב
:25:58
יש לו שמאלית חזרה
.מאוד, ג'ורג'י


תצוגה.
הבא.