Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:43:07
.אני לא יודע, רד
:43:08
.הוא רק ילך במעגלים
:43:11
?אתה חושב שהרגל תעמוד בזה
:43:14
.סוס שוקל 540 קילו, סאם
:43:17
.לא, אני מדבר על הרגל שלך
:43:25
...הנה מגיע סיביסקיט
:43:27
...על המסלול
:43:28
,השיג לעצמו תחרות
.אחד על אחד

:43:31
,הוא שלישי, עכשיו שני
.עכשיו ראשון

:43:35
תראו את סיביסקיט
.מגיע אל המטרה

:43:39
כדי לנצח במירוץ סנטה אניטה
.עם רד פולארד עליו

:43:48
.יופי
:44:02
?מה
:44:20
.תירגע ילד, תירגע
:44:30
,ילד, אתה מרגיש טוב יותר
?נכון, ילד

:44:39
זה בסדר סאם, אני עדיין
.צריך לעבוד עליו קצת

:44:42
.זה בסדר מבחינתי, רד
:44:56
!יופי! מצויין

תצוגה.
הבא.