Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:54:42
.אתה תהיה בסדר-
.אתה תהיה בסדר גמור-

:54:47
.תירגע
:54:50
?תתמקד במטרה-
.רעיון טוב-

:54:54
?על מי אתה מהמר
:55:40
!שלום לך
:55:42
?מה אתה עושה פה
:55:44
,אני מתחרה. רק בגלל שאני לא רוכב עליו
.אני לא הולך לנטוש את המירוץ

:55:48
,אל תדאג
.אין לי סיכוי

:55:52
.נתראה בקו הסיום

תצוגה.
הבא.