Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:06:25
E o maºinã uimitoare.
:06:28
E un sistem cu 2 pistoane,
:06:30
încãlzit de un arzãtor.
:06:33
Adicã... E ca o micã locomotivã.
:06:38
Mersi. Acum am fãcut niºte
imbunãtãþiri.

:06:41
Nu boilerul se stricase, ci valvele.
:06:44
Deci, mãrind presiunea, poþi ajunge
la 40 de mile pe orã.

:06:47
- Serios?
Da, ºi dacã supraîncãlzeºti, vei ajunge la

:06:52
-50-60 de mile pe ora.
- Aºa?

:06:55
Uºor. ªi treaba e, domnule Coughlin,
cã n-o mai hrãneºti

:07:00
n-o stabilizezi ºi chiar dacã o alergi
mult nu va muri sub dumneata.

:07:05
- Amuzant.
- Ca sã-þi spun adevãrul...

:07:09
n- aº da 5 dolari pe cel
mai bun cal din America.

:07:55
Aceasta nu e linia de finiº, prieteni.
E linia de start.

:07:59
Viitorul e linia de finiº. ªi noul
Buick White Streak ne va duce acolo.


prev.
next.