Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:07:00
n-o stabilizezi ºi chiar dacã o alergi
mult nu va muri sub dumneata.

:07:05
- Amuzant.
- Ca sã-þi spun adevãrul...

:07:09
n- aº da 5 dolari pe cel
mai bun cal din America.

:07:55
Aceasta nu e linia de finiº, prieteni.
E linia de start.

:07:59
Viitorul e linia de finiº. ªi noul
Buick White Streak ne va duce acolo.

:08:04
4 cilindri în linie,
42,5 cai putere.

:08:09
Încîntator.
:08:10
E aceeaºi maºinã pe care o puteþi
cumpãra din cele 5 magazine din Bay Area.

:08:15
" Era automobilului e aici" se
lauda Howard. "Viitorul a sosit"

:08:25
Mai citeºte odatã partea
cu viitorul.

:08:28
- Pãi tocmai mã chinuiam cu el.
- Scuzã-mã, îl iau eu.

:08:32
Vino aici, bãiatule!
Vino aici.

:08:35
Tu eºti viitorul?
Tu eºti viitorul?

:08:38
Vei merge pe...
:08:42
O sã mergi pe luna?
:08:45
Luna!
:08:50
Îl iau.
:08:52
- Chiar avem nevoie de asta?
- Nu, nu avem nevoie de el...

:08:56
Exista de asemenea o casuþã, padoc,
hambar, grajduri.


prev.
next.