Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:11:02
În regulã.
:11:06
- În regulã. Liniºte.
- Toatã lumea îl ºtie.

:11:10
- Nimeni nu-l cunoaºte pe Longfellow.
- Dickinson.

:11:16
"Nu vom ºti niciodatã cit de sus suntem..."
:11:21
ªtiu asta. Da, ºtiu.
:11:24
- O ºtiu.
- Deci?

:11:29
"Nu vom ºti niciodatã cît de sus suntem,
pîna nu ne dorim sã urcãm"

:11:33
- Bine.
- Foarte bine, John.

:11:36
"ªi atunci, dacã ne þinem de plan,
statuile noastre vor atinge cerul"

:11:39
- Excelent!
- Da.

:11:47
E bunã.
:11:51
- Eroismul...
- Corect.

:11:54
Corect. "Eroismul"
:11:56
"Eroismul de-l vom expune.."
:11:59
"va deveni un lucru zilnic"
:12:02
- Asta era.
- "ºi nu vom fi incovoiaþi,

:12:07
de frica de a fi rege"
:12:17
Ar fi trebuit sã-l cãlãreºti.
ªtii poemul.

:12:21
Da, dar arata perfect acolo, nu crezi?
:12:26
Da, aºa e.
:12:30
Poezia e chiar acolo,
Agnes.

:12:33
Aceea e poezia.
:12:38
Mersi. Mersi cã ai venit.
:12:41
Am venit aici acum 15 ani cu 21 de
cenþi în buzunar.

:12:44
ªtiu mulþi de la masa asta cu
aceeaºi poveste.

:12:47
ªi ºtii, nu mã pot abþine sa
nu mã gândesc

:12:50
dacã putem începe ºi termina aici,
n- am putea merge în America?

:12:55
Pãi, dupã cum sunã, aº propune un
toast pentru viitor.


prev.
next.