Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:12:02
- Asta era.
- "ºi nu vom fi incovoiaþi,

:12:07
de frica de a fi rege"
:12:17
Ar fi trebuit sã-l cãlãreºti.
ªtii poemul.

:12:21
Da, dar arata perfect acolo, nu crezi?
:12:26
Da, aºa e.
:12:30
Poezia e chiar acolo,
Agnes.

:12:33
Aceea e poezia.
:12:38
Mersi. Mersi cã ai venit.
:12:41
Am venit aici acum 15 ani cu 21 de
cenþi în buzunar.

:12:44
ªtiu mulþi de la masa asta cu
aceeaºi poveste.

:12:47
ªi ºtii, nu mã pot abþine sa
nu mã gândesc

:12:50
dacã putem începe ºi termina aici,
n- am putea merge în America?

:12:55
Pãi, dupã cum sunã, aº propune un
toast pentru viitor.

:13:01
Pentru cã acolo, prieteni,
doar cerul e limita.

:13:07
Pentru viitor!
Pentru viitor!

:13:09
Pentru viitor!
:13:34
Nu fusese nici o sinucidere
pe Wall Street în acea zi.

:13:38
Era un mit care crestea odatã cu vremea.
:13:45
Adevãratul efect a lui 29 octombrie
a durat ceva mai mult pânã sã disparã.

:13:53
Pânã dupã amiazã, câºtigul anului
trecut fusese uitat.

:13:58
Pânã la 4 PM, aproape 10 miliarde
de dolari de pe piaþã dispãruserã.


prev.
next.