Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:13:01
Pentru cã acolo, prieteni,
doar cerul e limita.

:13:07
Pentru viitor!
Pentru viitor!

:13:09
Pentru viitor!
:13:34
Nu fusese nici o sinucidere
pe Wall Street în acea zi.

:13:38
Era un mit care crestea odatã cu vremea.
:13:45
Adevãratul efect a lui 29 octombrie
a durat ceva mai mult pânã sã disparã.

:13:53
Pânã dupã amiazã, câºtigul anului
trecut fusese uitat.

:13:58
Pânã la 4 PM, aproape 10 miliarde
de dolari de pe piaþã dispãruserã.

:14:06
Dupã 2 sãptãmâni hemoragia continua.
:14:12
ªi nu peste mult timp, 25 % dintre
muncitori au rãmas ºomeri.

:14:24
O mare migraþie naþionalã începuse.
:14:27
Familiile migratoare
au nãpãdit autostrãzile

:14:31
cu ultima avuþie ce le rãmãsese:
:14:34
automobilele lor.
:14:39
ªi încã odatã milioane de americani
:14:43
au avut o nouã definiþie a cuvântului "acasã"

prev.
next.