Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:14:06
Dupã 2 sãptãmâni hemoragia continua.
:14:12
ªi nu peste mult timp, 25 % dintre
muncitori au rãmas ºomeri.

:14:24
O mare migraþie naþionalã începuse.
:14:27
Familiile migratoare
au nãpãdit autostrãzile

:14:31
cu ultima avuþie ce le rãmãsese:
:14:34
automobilele lor.
:14:39
ªi încã odatã milioane de americani
:14:43
au avut o nouã definiþie a cuvântului "acasã"
:15:12
Am câºtigat 2 dolari azi.
:15:15
- Ce?
- Am câºtigat 2 dolari, azi.

:15:20
Uite.
:15:26
De unde i-ai luat?
:15:33
Da, fiul dumneavoastrã i-a
pieptanat, i-a potcovit.

:15:35
N- a trebuit
sã-i spun nimic.

:15:41
Hei, Red,
:15:43
- De unde a învãþat un bãiat ca tine
atîtea despre cai?

:15:46
Îl cheamã Johnny.
:15:50
Îmi poþi spune Red.

prev.
next.