Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:05:04
Sigur cã da.
1:05:10
De cit ai nevoie?
1:05:15
10 dolari.
1:05:18
Uite!
1:05:25
- Mer...
- E în regulã.

1:05:34
Mersi. O sã þin minte.
1:05:45
Asta e bãtrâne. Suntem în regulã.
E în regulã, bãiete.

1:05:51
Da, suntem în regulã.
1:05:53
Nu te teme de nimic.
1:05:56
Avem tot timpul din lume.
Aºa, Bãtrâne.

1:05:59
Þine-o aºa.
1:06:07
Ce crezi? Eºti gata?
1:06:10
Tu ºi cu mine.
Dã-i drumul, bãiete.

1:06:57
La sfârºit n-au fost barajele,

prev.
next.