Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:06:07
Ce crezi? Eºti gata?
1:06:10
Tu ºi cu mine.
Dã-i drumul, bãiete.

1:06:57
La sfârºit n-au fost barajele,
1:07:01
sau strãzile, podurile sau parcurile...
1:07:06
Sau tunelele sau miile
de proiecte publice...

1:07:09
sau ce s-a construit în acei ani.
1:07:12
A fost ceva mai invizibil decît atît.
1:07:15
Oameni care falimentaserã
cu un an în urmã...

1:07:18
brusc s-au refãcut.
1:07:21
Oameni care fuseserã distruºi,
brusc ºi-au recãpãtat vocea...

1:07:24
Cred cã are multã inimã, calul ãsta.
1:07:27
A fost mai pe la urmã, dar
n- a fost scos afarã.

1:07:29
Poate cã a pierdut câteva curse,
dar n-a lãsat-o aºa...

1:07:33
Toþi putem învãþa cîteceva
de la micuþul ãsta.

1:07:35
ªi apropo...
nu ºtie cã e mic.

1:07:37
Se crede cel mai mare cal de aici.
1:07:39
- Deci aveþi planuri mari cu
acest caluþ?

1:07:42
Da. Vezi, câteodatã, când unul mic,
1:07:45
nu ºtie cã e mic, poate face lucruri mãreþe.
1:07:49
Putem face o pozã aici?
1:07:51
Vedeþi, asta nu e linia de finiº.
1:07:54
Viitorul e linia de finiº ºi Seabiscuit
e doar calul care ne va duce acolo.

1:07:58
"Doar calul care ne va duce acolo"

prev.
next.