Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:07:01
sau strãzile, podurile sau parcurile...
1:07:06
Sau tunelele sau miile
de proiecte publice...

1:07:09
sau ce s-a construit în acei ani.
1:07:12
A fost ceva mai invizibil decît atît.
1:07:15
Oameni care falimentaserã
cu un an în urmã...

1:07:18
brusc s-au refãcut.
1:07:21
Oameni care fuseserã distruºi,
brusc ºi-au recãpãtat vocea...

1:07:24
Cred cã are multã inimã, calul ãsta.
1:07:27
A fost mai pe la urmã, dar
n- a fost scos afarã.

1:07:29
Poate cã a pierdut câteva curse,
dar n-a lãsat-o aºa...

1:07:33
Toþi putem învãþa cîteceva
de la micuþul ãsta.

1:07:35
ªi apropo...
nu ºtie cã e mic.

1:07:37
Se crede cel mai mare cal de aici.
1:07:39
- Deci aveþi planuri mari cu
acest caluþ?

1:07:42
Da. Vezi, câteodatã, când unul mic,
1:07:45
nu ºtie cã e mic, poate face lucruri mãreþe.
1:07:49
Putem face o pozã aici?
1:07:51
Vedeþi, asta nu e linia de finiº.
1:07:54
Viitorul e linia de finiº ºi Seabiscuit
e doar calul care ne va duce acolo.

1:07:58
"Doar calul care ne va duce acolo"
1:08:01
Cu siguranþa, aþi fãcut un credincios
din mine, domnule Howard.

1:08:03
E timpul pentru mine sã manînc
niºte ciori.

1:08:05
Între 4 ºi 20 de pãsãri negre coapte toate
într-o plãcintã.

1:08:15
ªi încã ceva, domnule Howard.
Vreau doar sã spun...

1:08:17
- Mulþumesc pentru ºampanie.
- Pentru nimic.

1:08:20
- Aþi vãzut "gospodaria"?
- Nu, nu încã.

1:08:22
Aruncaþi o privire. Cãluþul dumneavoastrã
a vîndut toate locurile ieftine.

1:08:35
Oh, Doamne.
1:08:37
Ce zici de tipii ãºtia de pe pistã, Red?
1:08:40
Pentru aceºtia concurãm noi, oameni cu bani
puþini în buzunare.

1:08:43
Red! Red! Red!
1:08:45
Ce zarvã pentru un cal atât de mic!
1:08:48
"Cu toate cã e mic, e înfricoºãtor."
1:08:51
Ce-i? Ce? Este un citat din Shakespeare, bãieþi.
1:08:53
Este Shakespeare. Oh, Shakespeare.

prev.
next.