Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:13:04
Pânã data viitoare, a fost
Horace Halstedter, Metrotone News.

1:13:09
Ce dracu înseamnã asta, totuºi?
1:13:11
Perfect. E perfect.
1:13:13
Ce dracu înseamnã "perfect"?
1:13:15
- Ce?
- Tu-mi arãþi ceva perfect,

1:13:18
ºi eu îþi arãt ceva ce nu e.
1:13:25
Uite, e evident cel mai bun
cal din Est.

1:13:27
Evident, noi îl avem pe cel mai bun din Vest.
1:13:29
Tara meritã sã vadã care
cal e mai bun.

1:13:31
Poate cã nu vedeþi, dar mãnuºa
a aterizat pe biroul meu.

1:13:36
Vorbim ºi despre cursã?
1:13:38
Despre orice doreºte domnul Riddle.
Cursã, pariuri, curse cu saci de cartofi.

1:13:42
Doar din cauzã cã e micuþ,
nu înseamnã cã-i e ºi fricã.

1:13:46
Chiar aici în inima Americii,
1:13:48
unde fiecare om scund înþelege
exact despre ce vorbiþi.

1:13:50
Aþi auzit asta, domnul Riddle? Aveþi
o întâlnire cu destinul... o întâlnire cu...

1:13:56
- Destinul.
- Destinul. Da, exact.

1:13:58
Deci, cu destinul ºi
numele lui e Seabiscuit.

1:14:05
Mã bucur ca în sfârºit avem
o cursã în California.

1:14:08
Folosesc pentru hamuri
pernuþe Western?

1:14:11
Uite.
1:14:13
Comparaþia între cei doi cai e ridicolã.
1:14:16
War Admiral este
un adevãrat cal de curse...

1:14:18
ºi a câºtigat toate cursele
prestigioase din America.

1:14:22
Mânzul lor aleargã doar la
cine ºtie ce turme de vaci.

1:14:27
Dacã am rãspunde oricãrui
amãrât de contra-candidat

1:14:29
care vrea sã-ºi facã un nume...
1:14:32
n-ar fi cinstit pentru noi.
1:14:34
ªi n-ar fi cinstit nici pentru ei.
1:14:37
Nu poþi sã-l pui în ring pe Dempsey
cu unul de la categoria uºoarã.

1:14:41
Aþi putea?
1:14:44
Uºoarã? Îl omor!
1:14:47
Îl bat de-i sunã apa-n cap!
1:14:49
- E un laº!
- ªtiu. ªtiu.

1:14:51
- Uºoarã?
- Trebuie sã-l radem.

1:14:53
Cum?
1:14:55
- Pãi, asta e America, da?
- Da.

1:14:58
Bani gheaþã.

prev.
next.