Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:14:05
Mã bucur ca în sfârºit avem
o cursã în California.

1:14:08
Folosesc pentru hamuri
pernuþe Western?

1:14:11
Uite.
1:14:13
Comparaþia între cei doi cai e ridicolã.
1:14:16
War Admiral este
un adevãrat cal de curse...

1:14:18
ºi a câºtigat toate cursele
prestigioase din America.

1:14:22
Mânzul lor aleargã doar la
cine ºtie ce turme de vaci.

1:14:27
Dacã am rãspunde oricãrui
amãrât de contra-candidat

1:14:29
care vrea sã-ºi facã un nume...
1:14:32
n-ar fi cinstit pentru noi.
1:14:34
ªi n-ar fi cinstit nici pentru ei.
1:14:37
Nu poþi sã-l pui în ring pe Dempsey
cu unul de la categoria uºoarã.

1:14:41
Aþi putea?
1:14:44
Uºoarã? Îl omor!
1:14:47
Îl bat de-i sunã apa-n cap!
1:14:49
- E un laº!
- ªtiu. ªtiu.

1:14:51
- Uºoarã?
- Trebuie sã-l radem.

1:14:53
Cum?
1:14:55
- Pãi, asta e America, da?
- Da.

1:14:58
Bani gheaþã.
1:15:01
-100.000 de dolari?
- E cea mai mare reþetã în istoria Americii.

1:15:05
- Sigur cã sper asta.
- Adunã toþi caii de rasã din Est. Pe toþi.

1:15:09
Vei pune locul ãsta pe hartã.
1:15:12
Vor avea toate prostiile alea
de sânge albastru.

1:15:14
Banii noºtri sunt la fel
de buni ca ºi a ai lor.

1:15:17
- Charlie...
- Doc, ãsta e momentul nostru.

1:15:20
Acum, ei sunt blocaþi în trecut.
Aici e viitorul.

1:15:23
Grozav.
1:15:25
- Vino aici.
- Ce?

1:15:28
Haide. Nu vrei sã-i vezi?
1:15:31
Sã-i vezi venind pe pista ta?
1:15:37
Asta e victoria în persoanã.
1:15:40
Doc?
1:15:42
E... e linia de finiº.
Chiar aici.

1:15:47
Vinzi maºini de-astea?
1:15:49
Sute!
1:15:51
Þineþi-vã bine!
Þineþi-vã bine!

1:15:53
Chiar când credeam cã le-am vãzut pe toate,
Doc Strub mãreºte pariul.

1:15:57
ªi-a bubuit banca porcoasã ºi a vândut
argintul familiei. 100.000 pentru o cursã?


prev.
next.