Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:15:01
-100.000 de dolari?
- E cea mai mare reþetã în istoria Americii.

1:15:05
- Sigur cã sper asta.
- Adunã toþi caii de rasã din Est. Pe toþi.

1:15:09
Vei pune locul ãsta pe hartã.
1:15:12
Vor avea toate prostiile alea
de sânge albastru.

1:15:14
Banii noºtri sunt la fel
de buni ca ºi a ai lor.

1:15:17
- Charlie...
- Doc, ãsta e momentul nostru.

1:15:20
Acum, ei sunt blocaþi în trecut.
Aici e viitorul.

1:15:23
Grozav.
1:15:25
- Vino aici.
- Ce?

1:15:28
Haide. Nu vrei sã-i vezi?
1:15:31
Sã-i vezi venind pe pista ta?
1:15:37
Asta e victoria în persoanã.
1:15:40
Doc?
1:15:42
E... e linia de finiº.
Chiar aici.

1:15:47
Vinzi maºini de-astea?
1:15:49
Sute!
1:15:51
Þineþi-vã bine!
Þineþi-vã bine!

1:15:53
Chiar când credeam cã le-am vãzut pe toate,
Doc Strub mãreºte pariul.

1:15:57
ªi-a bubuit banca porcoasã ºi a vândut
argintul familiei. 100.000 pentru o cursã?

1:16:01
Mã face sã-mi pun hamul pe spate!
1:16:03
Va fi Biscuit favoritul? Nu prea.
Suntem pe cale sã fim invadaþi.

1:16:08
Vorbim despre câºtigatori de derby.
1:16:10
Câºtigãtori de la Preakness ºi de la Belmont.
1:16:13
Staþi aºa! Cred cã toate
au fost ale unui singur cal.

1:16:16
Dar pentru 100.000, cum ar putea
Admiral sã nu "acosteze"

1:16:19
în acest port prietenos?
1:16:21
Sunt Tick-Tock McGlaughlin
în direct de la Clockers' Corner.

1:16:26
Au ridicat pariul la 100.000.
Acum ce m-ai ziceþi?

1:16:32
Nu, mersi.
1:16:34
Scuzã-mã, bãiete.
1:16:36
- Rahat!
- Charles!

1:16:38
- Rahat!
- Da, ºtiu ce înseamnã.

1:16:41
La dracu cu el!
O sã îl dãm la o parte.

1:16:43
Încã va fi cel mai grozav cal din lume,
1:16:46
ºi dacã câºtigã,
vor trebui sã ne înfrunte.

1:16:48
Va trebui sã ne înfrunte.
1:16:59
Bine, Special Agent e vitezã purã.

prev.
next.