Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:16:01
Mã face sã-mi pun hamul pe spate!
1:16:03
Va fi Biscuit favoritul? Nu prea.
Suntem pe cale sã fim invadaþi.

1:16:08
Vorbim despre câºtigatori de derby.
1:16:10
Câºtigãtori de la Preakness ºi de la Belmont.
1:16:13
Staþi aºa! Cred cã toate
au fost ale unui singur cal.

1:16:16
Dar pentru 100.000, cum ar putea
Admiral sã nu "acosteze"

1:16:19
în acest port prietenos?
1:16:21
Sunt Tick-Tock McGlaughlin
în direct de la Clockers' Corner.

1:16:26
Au ridicat pariul la 100.000.
Acum ce m-ai ziceþi?

1:16:32
Nu, mersi.
1:16:34
Scuzã-mã, bãiete.
1:16:36
- Rahat!
- Charles!

1:16:38
- Rahat!
- Da, ºtiu ce înseamnã.

1:16:41
La dracu cu el!
O sã îl dãm la o parte.

1:16:43
Încã va fi cel mai grozav cal din lume,
1:16:46
ºi dacã câºtigã,
vor trebui sã ne înfrunte.

1:16:48
Va trebui sã ne înfrunte.
1:16:59
Bine, Special Agent e vitezã purã.
1:17:03
Va conduce, dar nu va rezista
la distanþã.

1:17:05
- Deci nu te lãsa atras.
- N-am sã mã las.

1:17:08
Indian Broom poate fi ºi el.
1:17:10
ªtim cã îl þin dacã folosesc
inelul zãbalei.

1:17:15
Cel de care trebuie sã ne facem griji,
e Rosemont.

1:17:20
Se apropie ca un tren nãvalnic,
1:17:22
ºi se va bate cu tine pânã la sfârºit.
1:17:25
Trebuie sã-þi construieºti momentul...
1:17:27
pânã în momentul când va face miºcarea.
1:17:30
E încã cam ud pe afarã de ieri,
1:17:33
aºa cã încearcã sã stai
pe partea pistei mai adâncã.

1:17:38
Mã gândeam sã stau în spate,
cam 3 lungimi.

1:17:40
Da, e bine.
1:17:44
ªi încã ceva, doar...
1:17:47
încearcã sã-l simþi.
1:17:51
O sã-þi spunã când e pregãtit.

prev.
next.