Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:17:03
Va conduce, dar nu va rezista
la distanþã.

1:17:05
- Deci nu te lãsa atras.
- N-am sã mã las.

1:17:08
Indian Broom poate fi ºi el.
1:17:10
ªtim cã îl þin dacã folosesc
inelul zãbalei.

1:17:15
Cel de care trebuie sã ne facem griji,
e Rosemont.

1:17:20
Se apropie ca un tren nãvalnic,
1:17:22
ºi se va bate cu tine pânã la sfârºit.
1:17:25
Trebuie sã-þi construieºti momentul...
1:17:27
pânã în momentul când va face miºcarea.
1:17:30
E încã cam ud pe afarã de ieri,
1:17:33
aºa cã încearcã sã stai
pe partea pistei mai adâncã.

1:17:38
Mã gândeam sã stau în spate,
cam 3 lungimi.

1:17:40
Da, e bine.
1:17:44
ªi încã ceva, doar...
1:17:47
încearcã sã-l simþi.
1:17:51
O sã-þi spunã când e pregãtit.

prev.
next.