Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:20:01
Urmãreºte-l! Urmãreºte-l!
1:20:09
Haide! Haide!
1:20:20
Nu e vina mea.
Nu de data asta.

1:20:22
- Þi-am zis sã fi atent la Rosemont.
- Credeam cã am fost.

1:20:25
- Te-ai oprit din cãlãrit.
- Nu l-am putut vedea.

1:20:27
Despre ce vorbeºti?
Þi-a trecut pe sub nas.

1:20:30
- Da, pãi n-am putut...
- Ce?

1:20:32
Sã vãd acolo.
1:20:42
- Ne-a minþit.
- Ce?

1:20:44
Ne-a minþit.
Vrei un jockeu care ne minte?

1:20:47
Ce vrei sã spui?
1:20:50
Nu vede. E orb de un ochi.
1:21:18
E în regulã, Tom.
1:21:22
- E în regulã?
- Da, e în regulã.

1:21:28
"Nu renunþi la o viaþã...
1:21:30
doar pentru cã e lovit puþin."
1:21:37
Noapte bunã.
1:21:41
Bine. Bine.
Þine-l.

1:21:44
Ei bine, cred cã mânzul lor...
1:21:46
se transformã într-un pretendent la glorie.
1:21:51
Cel puþin nu va trebui sã ne confruntãm
cu prostia aia de David ºi Goliat.

1:21:55
O poþi spune din nou.
1:21:58
- În regulã bãieþi. Lãsaþi-mã sã trec.
- Aºteptaþi puþin, domnule Riddle.


prev.
next.