Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:21:18
E în regulã, Tom.
1:21:22
- E în regulã?
- Da, e în regulã.

1:21:28
"Nu renunþi la o viaþã...
1:21:30
doar pentru cã e lovit puþin."
1:21:37
Noapte bunã.
1:21:41
Bine. Bine.
Þine-l.

1:21:44
Ei bine, cred cã mânzul lor...
1:21:46
se transformã într-un pretendent la glorie.
1:21:51
Cel puþin nu va trebui sã ne confruntãm
cu prostia aia de David ºi Goliat.

1:21:55
O poþi spune din nou.
1:21:58
- În regulã bãieþi. Lãsaþi-mã sã trec.
- Aºteptaþi puþin, domnule Riddle.

1:22:12
La dracu cu el.
1:22:17
Doar câteva anunþuri...
1:22:19
Mai întâi, Red Pollard cã
rãmâne jockeul lui Seabiscuit

1:22:23
acum ºi întotdeauna.
1:22:25
Al doilea: dacã sunt aºa speriaþi sã
concureze cu noi, vom merge dupã ei.

1:22:29
Vom intra în fiecare cursã
la care participa War Admiral

1:22:32
ºi dacã se zgârie, ceea ce
probabil cã se va întâmpla,

1:22:35
vom intra în urmãtoarea cursã.
1:22:37
ªi nu ne vom întoarce acasã pânã când nu-l
vom înfrunta, câºtiga, pierde sau retrage.

1:22:43
ªtiþi,
1:22:45
prefer un cal cã asta decât
o sutã de War Admirals.

1:22:48
Mulþumesc, prieteni.

prev.
next.