Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:22:12
La dracu cu el.
1:22:17
Doar câteva anunþuri...
1:22:19
Mai întâi, Red Pollard cã
rãmâne jockeul lui Seabiscuit

1:22:23
acum ºi întotdeauna.
1:22:25
Al doilea: dacã sunt aºa speriaþi sã
concureze cu noi, vom merge dupã ei.

1:22:29
Vom intra în fiecare cursã
la care participa War Admiral

1:22:32
ºi dacã se zgârie, ceea ce
probabil cã se va întâmpla,

1:22:35
vom intra în urmãtoarea cursã.
1:22:37
ªi nu ne vom întoarce acasã pânã când nu-l
vom înfrunta, câºtiga, pierde sau retrage.

1:22:43
ªtiþi,
1:22:45
prefer un cal cã asta decât
o sutã de War Admirals.

1:22:48
Mulþumesc, prieteni.
1:23:03
Trebuie sã-l vezi. Haide!
1:23:15
Uite, nu prea ºtiu ce sã spun.
1:23:18
Apreciem...
1:23:20
ªi sunt sigur cã Biscuit
apreciazã ºi el...

1:23:23
E un pic cam timid
sã vorbeascã în public...

1:23:25
Vã mulþumeºte.
1:23:29
Cred cã sunteþi toþi aici, azi...
1:23:33
pentru cã este un cal care nu renunþã.
1:23:36
Chiar dacã viaþa îl bate la mustaþã.
1:23:44
Dar fiecare pierde câte ceva.
1:23:50
ªi chiar voi veþi împacheta ºi veþi
pleca acasã, sau veþi continua lupta?

1:23:53
- Nu-i aºa?
- Ba da!

1:23:54
- Aºa e!
- Aºa e!

1:23:58
Acum,

prev.
next.