Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:23:03
Trebuie sã-l vezi. Haide!
1:23:15
Uite, nu prea ºtiu ce sã spun.
1:23:18
Apreciem...
1:23:20
ªi sunt sigur cã Biscuit
apreciazã ºi el...

1:23:23
E un pic cam timid
sã vorbeascã în public...

1:23:25
Vã mulþumeºte.
1:23:29
Cred cã sunteþi toþi aici, azi...
1:23:33
pentru cã este un cal care nu renunþã.
1:23:36
Chiar dacã viaþa îl bate la mustaþã.
1:23:44
Dar fiecare pierde câte ceva.
1:23:50
ªi chiar voi veþi împacheta ºi veþi
pleca acasã, sau veþi continua lupta?

1:23:53
- Nu-i aºa?
- Ba da!

1:23:54
- Aºa e!
- Aºa e!

1:23:58
Acum,
1:24:00
- Vreþi sã vedeþi o cursã?
- Da!

1:24:03
- Chiar vreþi?
- Da!

1:24:05
Vreþi sã-l vedeþi pe tânãrul acela cãlãrind?
1:24:09
- Daaa!
- Da!

1:24:11
Seabiscuit!
1:24:15
Extra! Extra!
Biscuit pe picior de rãzboi!

1:24:18
Va fi o cursã?
E chiar aici.

1:24:21
Extra! Extra!
Biscuit pe picior de rãzboi!

1:24:23
Nu înþeleg de ce sunt aºa îngrijoraþi.
1:24:26
Adicã, uitã-te la noi.
Calul nostru e prea mic.

1:24:29
Jockeul prea mare...
1:24:31
Antrenorul nostru e prea bãtrân.
1:24:34
Iartã-mã, Tom. ªi eu sunt destul
de fraier ca sã fac diferenþa.

1:24:37
Alþii cred cã vor sã câºtige, nu sã fugã!
1:24:41
Da!
1:24:51
Doamnelor ºi domnilor!
Mã holbez la o mare de umanitate,

1:24:54
o mare de feþe flãmânde de
a vedea meciul vieþii lor.

1:24:58
Au venit astã searã aici
în frig, în vânt...


prev.
next.