Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:24:00
- Vreþi sã vedeþi o cursã?
- Da!

1:24:03
- Chiar vreþi?
- Da!

1:24:05
Vreþi sã-l vedeþi pe tânãrul acela cãlãrind?
1:24:09
- Daaa!
- Da!

1:24:11
Seabiscuit!
1:24:15
Extra! Extra!
Biscuit pe picior de rãzboi!

1:24:18
Va fi o cursã?
E chiar aici.

1:24:21
Extra! Extra!
Biscuit pe picior de rãzboi!

1:24:23
Nu înþeleg de ce sunt aºa îngrijoraþi.
1:24:26
Adicã, uitã-te la noi.
Calul nostru e prea mic.

1:24:29
Jockeul prea mare...
1:24:31
Antrenorul nostru e prea bãtrân.
1:24:34
Iartã-mã, Tom. ªi eu sunt destul
de fraier ca sã fac diferenþa.

1:24:37
Alþii cred cã vor sã câºtige, nu sã fugã!
1:24:41
Da!
1:24:51
Doamnelor ºi domnilor!
Mã holbez la o mare de umanitate,

1:24:54
o mare de feþe flãmânde de
a vedea meciul vieþii lor.

1:24:58
Au venit astã searã aici
în frig, în vânt...

1:25:01
în rãceala nopþii de octombrie.
1:25:04
Sã-mi fac drum cãtre unul din ei,
ca sã-l puteþi auzi.

1:25:08
Scuzã-mã. Îmi pare rãu.
Scuzã-mã.

1:25:10
Doamnã, îmi permiteþi?
1:25:12
Ce vã aduce aici astã searã cu cei
trei copii ai dumneavoastrã,

1:25:15
nerãbdãtori sã vadã acest cãluþ?
1:25:17
Pentru cã vrem sã vedem cursa!
1:25:22
Ziceam, nu credeþi...
1:25:25
cã domnul Riddle datoreazã þãrii o...
1:25:27
Cursã!
1:25:39
Bine, dar va fi cum vreau eu.
1:25:41
Cum vrei tu!
1:25:43
Mile ºi 3/1 din a 6-a.
Nu accept altceva.

1:25:47
- În regulã.
- Vreau plecare de la clopoþel.

1:25:50
Nu vom folosi nici o ºmecherie.
1:25:52
Adicã porþile de start?
1:25:56
- Bine.
- ªi o vom face aici, pe pista de acasã.


prev.
next.