Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:25:01
în rãceala nopþii de octombrie.
1:25:04
Sã-mi fac drum cãtre unul din ei,
ca sã-l puteþi auzi.

1:25:08
Scuzã-mã. Îmi pare rãu.
Scuzã-mã.

1:25:10
Doamnã, îmi permiteþi?
1:25:12
Ce vã aduce aici astã searã cu cei
trei copii ai dumneavoastrã,

1:25:15
nerãbdãtori sã vadã acest cãluþ?
1:25:17
Pentru cã vrem sã vedem cursa!
1:25:22
Ziceam, nu credeþi...
1:25:25
cã domnul Riddle datoreazã þãrii o...
1:25:27
Cursã!
1:25:39
Bine, dar va fi cum vreau eu.
1:25:41
Cum vrei tu!
1:25:43
Mile ºi 3/1 din a 6-a.
Nu accept altceva.

1:25:47
- În regulã.
- Vreau plecare de la clopoþel.

1:25:50
Nu vom folosi nici o ºmecherie.
1:25:52
Adicã porþile de start?
1:25:56
- Bine.
- ªi o vom face aici, pe pista de acasã.

1:26:01
ªi nu e negociabil.
1:26:04
Pare cã e destul loc.
1:26:08
Sunt sigur cã-l veþi gãsi foarte
liniºtit, domnule Howard.

1:26:20
Iisuse!
1:26:22
Aº vrea sã fiu un cal.
1:26:25
Pãi, eºti aproape destul de mare.
1:26:28
Foarte amuzant.
1:26:30
Nici mãcar nu miroase a grajd.
1:26:33
Probabil cã dezodorizeazã zilnic.
1:26:36
Ei bine, astea-s aiureli.
1:26:41
Aºa e.
1:26:45
Aici, amice. Chair aici!
1:26:47
Pe aici. Pe aici.
1:26:50
Biscuit, aici.
1:26:57
Ne-au dus în cartierul servitorilor.

prev.
next.