Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:26:01
ªi nu e negociabil.
1:26:04
Pare cã e destul loc.
1:26:08
Sunt sigur cã-l veþi gãsi foarte
liniºtit, domnule Howard.

1:26:20
Iisuse!
1:26:22
Aº vrea sã fiu un cal.
1:26:25
Pãi, eºti aproape destul de mare.
1:26:28
Foarte amuzant.
1:26:30
Nici mãcar nu miroase a grajd.
1:26:33
Probabil cã dezodorizeazã zilnic.
1:26:36
Ei bine, astea-s aiureli.
1:26:41
Aºa e.
1:26:45
Aici, amice. Chair aici!
1:26:47
Pe aici. Pe aici.
1:26:50
Biscuit, aici.
1:26:57
Ne-au dus în cartierul servitorilor.
1:27:00
- Ãla e?
- Nu.

1:27:05
Un pic prea mic.
1:27:09
Ãla e!
1:27:14
Dumnezeule!
1:27:23
Poate cã e genul de cal care
aratã bine doar în padoc.

1:27:37
Trebuie sã ajungem în frunte.
1:27:39
Biscuit nu va ajunge niciodatã în frunte.
1:27:41
ªtiu, dar trebuie sã-l învãþãm
sã plece primul.

1:27:46
Dacã monstrul ãsta scapã...
1:27:49
nu-l vom mai prinde niciodatã.
1:27:52
Ce, îl retragi?
1:27:57
Avem douã sãptãmâni.

prev.
next.