Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:27:00
- Ãla e?
- Nu.

1:27:05
Un pic prea mic.
1:27:09
Ãla e!
1:27:14
Dumnezeule!
1:27:23
Poate cã e genul de cal care
aratã bine doar în padoc.

1:27:37
Trebuie sã ajungem în frunte.
1:27:39
Biscuit nu va ajunge niciodatã în frunte.
1:27:41
ªtiu, dar trebuie sã-l învãþãm
sã plece primul.

1:27:46
Dacã monstrul ãsta scapã...
1:27:49
nu-l vom mai prinde niciodatã.
1:27:52
Ce, îl retragi?
1:27:57
Avem douã sãptãmâni.
1:28:08
Scuzã-mã!
1:28:12
Am vrea sã-þi cumpãram clopoþelul.
1:28:17
- Nu mi-au spus cã vei veni.
- Probabil cã au scãpat asta.

1:28:21
Vreþi sã aprind luminile?
1:28:23
- Nu, nu.
- Nu?

1:28:24
Bine. Va fi un rãspuns prãdalnic.
1:28:29
Dacã îl lovesc peste lateralã,
1:28:32
va þâºni.
1:28:34
Vrem sã-l învãþãm sã o facã
la sunetul clopoþelului.

1:28:36
Cât de departe sã-l duc?
1:28:37
50 de metri.
Sã înveþe sã plece primul.

1:28:41
Bine. Am înþeles.
1:28:44
- Eºti gata?
- Gata.


prev.
next.