Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:28:08
Scuzã-mã!
1:28:12
Am vrea sã-þi cumpãram clopoþelul.
1:28:17
- Nu mi-au spus cã vei veni.
- Probabil cã au scãpat asta.

1:28:21
Vreþi sã aprind luminile?
1:28:23
- Nu, nu.
- Nu?

1:28:24
Bine. Va fi un rãspuns prãdalnic.
1:28:29
Dacã îl lovesc peste lateralã,
1:28:32
va þâºni.
1:28:34
Vrem sã-l învãþãm sã o facã
la sunetul clopoþelului.

1:28:36
Cât de departe sã-l duc?
1:28:37
50 de metri.
Sã înveþe sã plece primul.

1:28:41
Bine. Am înþeles.
1:28:44
- Eºti gata?
- Gata.

1:29:11
În regulã.
Îi dãm drumul.

1:29:31
Haide, Tom!
Când o sã lucrezi cu calul?

1:29:36
Când se va trezi, cred.
1:29:45
Toatã pista?
1:29:47
Vreau sã o facã odatã...
1:29:49
cu nimic în faþa lui.
1:29:51
- Da, dar eu nu pot vedea acolo.
- Corect, dar el poate.

1:29:55
Haide, Tom.
Tom, te rog. Ce...

1:29:59
De ce trebuie sã faci mereu asta?
Rahat!


prev.
next.