Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:33:00
11-12 fracturi...
Ceva pe aici.

1:33:03
O sã-l operãm.
1:33:06
Þine-i pumnii!
1:33:50
Bine.
Toþi o sã-i þinem.

1:33:52
Mereu a ºchiopãtat,
dar va merge din nou.

1:33:55
Va putea cãlãri?
1:33:59
Nu, nu va mai cãlãri.
1:34:02
- Eºti sigur?
- Nu va cãlãri. Va merge.

1:34:05
Ai grijã.
1:34:08
Mersi.
1:34:15
Ar fi trebuit sã-l vezi pe celãlalt tip.
1:34:18
O sã fi bine.
În câteva luni vei fi ca nou.

1:34:23
Eu sunt cel care a a inventat povestea,
îþi aminteºti?

1:34:29
Pãi, da.
1:34:31
Poate mai mult decât atât.
1:34:34
Da.
1:34:39
Cred cã o sã-l scoatem din cursã.
1:34:43
Nu. Nu-l scoateþi.
1:34:47
Fiule, e un cal grozav,
dar nu poate alerga singur.

1:34:50
Nu-l scoateþi.
1:34:58
Cheamã-l pe Woolf.

prev.
next.