Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:34:02
- Eºti sigur?
- Nu va cãlãri. Va merge.

1:34:05
Ai grijã.
1:34:08
Mersi.
1:34:15
Ar fi trebuit sã-l vezi pe celãlalt tip.
1:34:18
O sã fi bine.
În câteva luni vei fi ca nou.

1:34:23
Eu sunt cel care a a inventat povestea,
îþi aminteºti?

1:34:29
Pãi, da.
1:34:31
Poate mai mult decât atât.
1:34:34
Da.
1:34:39
Cred cã o sã-l scoatem din cursã.
1:34:43
Nu. Nu-l scoateþi.
1:34:47
Fiule, e un cal grozav,
dar nu poate alerga singur.

1:34:50
Nu-l scoateþi.
1:34:58
Cheamã-l pe Woolf.
1:35:01
- Fiule, nimeni nu cãlãreºte...
- E în regulã.

1:35:06
Cheamã-l.
1:35:08
Îl retrageþi?
1:35:10
Nu, nu-l vom retrage.
1:35:12
Red Pollard vrea ca Seabiscuit sã câºtige
aceasta cursã, mai mult decât orice pe lume.

1:35:15
Nu ne-ar lãsa sã-l retragem.
1:35:17
Mulþumesc mult.
Apreciem.

1:35:20
Cu plãcere.
1:35:22
Cometa Iceman!
Un luptãtor.

1:35:25
E ca Babe Ruth pe bancã.
Nervi de oþel, gheaþã în vene.

1:35:29
George Woolf este...
1:35:31
Nesemnificativ.
1:35:33
Ar putea aduce Cei Patru Cavaleri
ai Apocalipsului, din partea mea.

1:35:36
Nu va fi nici o diferenþã.
War Admiral e cel mai bun cal.

1:35:40
Nu conteazã cine îl cãlãreºte.
1:35:45
E tare pe stânga, Georgie.
1:35:47
Banks e ca un avion.
1:35:50
Ar putea avea nevoie de ajutor, la
schimbarea pistelor, înainte de întoarcere.

1:35:53
- Cum ai fãcut tu în Gold Cup.
- Exact!

1:35:56
Are nevoie de încãlzire,
aºa cã ia-l încet.

1:35:59
Când îl forþezi, nu folosi biciuºca.

prev.
next.