Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:35:01
- Fiule, nimeni nu cãlãreºte...
- E în regulã.

1:35:06
Cheamã-l.
1:35:08
Îl retrageþi?
1:35:10
Nu, nu-l vom retrage.
1:35:12
Red Pollard vrea ca Seabiscuit sã câºtige
aceasta cursã, mai mult decât orice pe lume.

1:35:15
Nu ne-ar lãsa sã-l retragem.
1:35:17
Mulþumesc mult.
Apreciem.

1:35:20
Cu plãcere.
1:35:22
Cometa Iceman!
Un luptãtor.

1:35:25
E ca Babe Ruth pe bancã.
Nervi de oþel, gheaþã în vene.

1:35:29
George Woolf este...
1:35:31
Nesemnificativ.
1:35:33
Ar putea aduce Cei Patru Cavaleri
ai Apocalipsului, din partea mea.

1:35:36
Nu va fi nici o diferenþã.
War Admiral e cel mai bun cal.

1:35:40
Nu conteazã cine îl cãlãreºte.
1:35:45
E tare pe stânga, Georgie.
1:35:47
Banks e ca un avion.
1:35:50
Ar putea avea nevoie de ajutor, la
schimbarea pistelor, înainte de întoarcere.

1:35:53
- Cum ai fãcut tu în Gold Cup.
- Exact!

1:35:56
Are nevoie de încãlzire,
aºa cã ia-l încet.

1:35:59
Când îl forþezi, nu folosi biciuºca.
1:36:02
Atinge-l de 2 ori.
Va ºti cã e timpul.

1:36:06
Corect.
1:36:09
ªi niciodatã pe stânga.
1:36:12
L-au lovit pe stânga când era mic.
1:36:16
- Aº fi vrut sã fiu în locul tãu, Johnny.
- Haide.

1:36:19
O sã fiu cu tine.
1:36:32
Grozav.
Aratã-i biciuºca la a patra turã,

1:36:36
ºi îþi va arãta altã vitezã.
1:36:43
Bine,
1:36:45
forþeazã-l sã iasã pe stânga
ceva mai devreme,

1:36:49
ºi va fi ºi mai bun.
1:36:54
Grozav.
1:36:56
Acum, închide uºa.

prev.
next.